Fotovoltika alebo výroba elektriny zo slnečného svetla

 

Definícia

Fotovoltika je technický odbor, ktorý sa zaoberá procesom priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Názov je odvodený od slova foto (svetlo) a volt (jednotka elektrického napätia). Proces premeny prebieha vo fotovoltickom kremíkovom článku.

Chcete sa dozvedieť o fotovoltike viac?

Fotovoltika je v poslednom čase jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví, ktorého produkty sa stávajú bežnou súčasťou nášho života. Fotovoltické články zabezpečujú prevádzku väčšiny kalkulačiek, hodiniek a objavujú sa už aj ohybné panely našité na batohu alebo oblečení, ktoré udržia náš mobilný telefón či GPS v prevádzke aj na dovolenke niekde v prírode. Fotovoltika už ...